GET_pdf delibra

Volume 9 (1) 2003, 113-126

EVALUATION OF RAIL TRAFFIC QUALITY IN POZNAŃ BY COMPUTER SIMULATION*

Rychlewski Jeremi

Institute of Civil Engineering, Poznań University of Technology
Piotrowo 5, 61-138 Poznań, Poland

Received:

Rec. 14 November 2003

DOI:   10.12921/cmst.2003.09.01.113-126

OAI:   oai:lib.psnc.pl:544

Abstract:

Presented in this paper are SOUT and FLEXSYT simulation models in use for rail traffic quality analysis. The SOUT model is a macro-model based on an idea of optimal intensity of traffic. Results of SOUT simulations for Poznañ Railway Knot show influence of traffic organisation on capacity, influence of high traffic intensity on traffic quality, and a need for peak periods’ rail traffic investigations. Result of simulations done on the FLEXSYT micro-model show advantages and perils of intelligent traffic management. They include junctions with high intensity of traffic, tram priority, and coordination. A comparison and contrast between simulation results and practical implementations leads to conclusions about proper design process and high requirements of intelligent traffic management.

References:

[1] M. Kaczmarek. A. Krych. J. Rychlewski. Multi-objective evaluation of traffic at complex
intersection with different control strategies. Proceedings of International Conference on
Modelling and Management in Transport Poznań-Kraków. 2. 17-22 (1999).
[2] M. Kaczmarek. J. Rychlewski. Sterowanie ruchem w centrum Poznania. Proceedings of III
Conference Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. Poznań. 217-228 (2001).
[3] M. Kaczmarek. J. Rychlewski, Sterowanie skoordynowane ruchem z priorytetem dla tramwajów. Proceedings of International Conference Nowoczesne rozwiązania techniczne w komunikacji tramwajowej. Wroclaw. 131-138 (2000).
[4] M. Kaczmarek. J. Rychlewski. Zmiennoczasowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach
[5] A. Krych. J. Rychlewski. Rozwiązania tramperowe w aglomeracji poznańskiej – idea,. studia i
problemy aplikacji. Proceedings of Conference Zintegrowany system miejskiego transportu
szynowego. Wroclaw. 67-76 (2003).
[6] W. Ratajczak. Modelowanie sieci transportowych. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 1999.
[7] J. Rychlewski. Badanie optymalnej intensywności ruchu kolejowego na odcinku Poznań Główny Poznań Wschód za pomocą systemu SOUT. Proceedings of II Conference Problemy
komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. Poznań. 202-209 (1999).
[8] J. Rychlewski. Drogi optymalne w sieci kolejowej z zamknięciami torów. Doctoral Thesis
presented at Poznań University of Technology. Poznań 2001.
[9] J. Rychlewski. Możliwości i problemy wykorzystania rezerw przepustowości sieci kolejowej do obsługi komunikacyjnej aglomeracji poznańskiej. Proceedings of IV Conference Problemy
komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. Poznań. 213-222 (2003).
[10] J. Rychlewski. Simulation of passenger rail interchange using SOUT and FLEXSYT systems.
Proceedinas of 10th Into rnational Scientific Conference Communications on the Edge of the
Millenniums. Žilina. 151-154 (1998).
[11] W. Rydzkowski. K. Wojewódzka-Król. Współczesne problemy polityki transportowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1997.
[12] P. A. Steenbrink. Optimization of Transport Networks. John Wiley & Sons. London. New York. Sydney, Toronto 1974.
[13] J. Węgierski. Metody probabilistyczne w projektowaniu transportu szynowego. WkiŁ. Warszawa 1971.
[14] J. Woch. Complex railway junctions capacities and railway network effectiveness. Archives of Transport. 13/3. 87-108 (2001).
[15] J. Woch. Kształtowanie płynności ruchu w gęstych sieciach transportowych. Szumacher. Kielce 1998.
[16] J. Woch. Narzędzia analizy efektywności i optymalizacji sieci kolejowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2001.
[17] J. Woch. Ogólne ujęcie przepustowości jako problemu wymiarowania układów kolejowych. Ed.: A. Truskolaski and J. Węgierski, Informatyka w planowaniu technicznym przewozów kolejowych. WkiŁ. Warszawa 1977.